Židova strouha (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1988 na ploše 21,20 ha. Nachází se jižně od Bechyně v kat. území Hodonice. Je tvořena kaňonovitým meandrujícím korytem stejnojmenného vodního toku. Skalní převisy a stěny s porosty borovice lesní (Pinus silvestris) tvoří romantickou scenérii, zvláště poblíž vtoku Židovy strouhy do Lužnice. Jedná se o význačnou geomorfologickou lokalitu tvořenou ortorulami s porosty nápadného žlutozeleného lišejníku zeměpisného na skalních stěnách. Z rostlin je zde např. tařice skalní (Alyssum saxatile), která v květnu tvoří žluté chomáče květů na skalních stěnách. Na vodním toku lze spatřit ledňáčka říčního (Alcedo atthis) či skorce vodního (Cinclus cinclus), na skalách hnízdí výr velký (Bubo bubo). V minulosti nevhodně založené porosty smrku byly v nedávné době poškozeny polomy a kůrovcem a bylo nutné je z lokality odstranit. 
Památka je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.