Zeman (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1993 na ploše 0,74 ha. Území se nachází jižně od osady Pohořelice nedaleko Starcovy Lhoty na Nadějkovsku. Lokalita je tvořena stejnojmenným rybníkem, na jehož břehu roste tráva, která je předmětem ochrany - třtina nachová zprohýbaná (Calamagrostis purpurea, subsp. phragmitoides). Tento druh, vyhláškou č. 395/1992 Sb. zařazen jako kriticky ohrožený, zde vytváří porost o velikosti několika m2. Dále v litorální a pobřežní části rybníka roste např. puškvorec obecný (Acorus calamus), přeslička bahenní (Equisetum fluviatile), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), zdravínek jarní (Odontites verna), kozlík lékařský (Valeriana officinalis) a další. Rybník je také významnou lokalitou pro obojživelníky, kdy se zde celkem hojně vyskytuje např. rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana esculenta) či ropucha obecná (Bufo bufo). V okolí rybníka lze spatřit z ptáků např. lindušku lesní (Anthus trivialis), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) či dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes), který se v tomto kraji vyskytuje velmi hojně. Vlastní rybník je hospodářsky využíván a omezeny jsou pouze ty zásahy, které by mohly uvedený porost poškodit, jako je např. vyhrnování či hnojení rybníka. 
Lokalita je v soukromém vlastnictví a vstup je omezen vlastnickými právy k pozemku.