Stročov (Národní přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1990 na výměře 1,92 ha. Lokalita se nachází východně od obce Libenice nedaleko Borotína, na kterou v podstatě navazuje. Jedná se o podmáčenou louku pod rybníkem Stročovský, na které je vcelku hojný výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a zábělníku baheního (Comarum palustre). Hlavním předmětem ochrany je však kriticky ohrožený druh rostoucí na okraji potůčku, jež protéká územím. Jedná se o rozchodník pýřitý (Sedum villosum), malou cca 10 cm vysokou rostlinku z čeledi tučnolistých, kvetoucí drobnými narůžovělými kvítky v červnu až červenci. Velmi specifické nároky tohoto druhu vyžadují občasné zásahy na uvedeném potůčku, které zajistí přežívání druhu. 
Území je soukromým pozemkem, kde je vstup omezen vlastnickým právem.