Stříbrná huť (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1946 na ploše o výměře 0,014 ha. Území se nachází v lese severně od obce Stříbrné Hutě. Jedná se o malý lesní rybníček a mlýnský náhon, který je silně porostlý ďáblíkem bahenním (Calla palustris), který se zde vyskytuje v poměrně chladné lokalitě. 
Památka je volně přístupná s podmínkou nepoškozování území.