Ruda (Národní přírodní rezervace)

Součást CHKO a BR Třeboňsko.

Byla zřízena v r. 1950 na výměře 0,49 ha. Toto chráněné území se nachází na jižním břehu Horusického rybníka na samém okraji hranic okresu Tábor. V současnosti je toto území značně rozsáhlejší, než je původní výměra a připravuje se jeho přehlášení na výměru cca 52 ha, která zasahuje dále do okresu České Budějovice. Jedná se o rašelniště, které je pokryto reliktními boreálními společenstvy s řadou cenných rostlinných druhů - např. hlízovec Loeselův (Liparis lieselii), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), bublinatka prostřední (Utricularia media), atd. Lokalita je cenná dále řadou reliktních entomologických druhů, vázaných právě na tato rostlinná společenstva severské tundry. 
Přístup veřejnosti do lokality není povolen, neboť se jedná o skutečné živé rašeniště s řadou tůní porostlých rašeliníkem a je zde nebezpečí propadnutí.