Pískový přesyp u Vlkova (Přírodní rezervace)

Součást CHKO a BR Třeboňsko.

Vyhlášena v r. 1954 na ploše 0,84 ha a nachází se na sever od obce Vlkov nedaleko vytěžené pískovny u Veselí nad Lužnicí. Předmětem ochrany je skutečná písečná duna, vzniklá v postglaciální době a porostlá květenou vázanou na toto v naší krajině ojedinělé prostředí. Jedná se o druhy jako je např. trávnička obecná (Armeria elongata), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) či radyk sítinovitý (Chondrilla juncea). Stejně jako květena je zde zajímavá i entomofauna, která je zastoupena především blanokřídlým hmyzem - např. žahalka Scolia quadripunctata nebo Oxybelus bipunctatus či Dineurus austriacus a dále rovnokřídlým hmyzem - např. saranče Sphingonotus coeruleans. Tato lokalita, stejně jako předešlá začala silně zarůstat náletem dřevin a hrozil její zánik. Z tohoto důvodu v nedávné době došlo k asanačnímu zásahu a většina dřevin byla vytrhána i s kořeny a opětovně obnažen písečný podklad. Tím došlo v podstatě k záchraně lokality a opět se zde rozmnožily druhy, které byly v minulosti důvodem k vyhlášení lokality na chráněné území. 
Rezervace je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.