Luna (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1990 na výměře 3,45 ha. Jedná se o jižně orientovanou stráň na pravém břehu Kozského potoka v SV části kat. území Sezimovo Ústí s travinnými společenstvy a častými výchozy skalnatého podloží. Památka byla zřízena za účelem ochrany hmyzu a herpetofauny, která se zde vyskytuje díky příznivému mikroreliéfu a mikroklimatu v poměrně značném množství. Nejčastějším druhem plazů je chráněná zmije obecná (Vipera berus) a při návštěvě je proto nutné dbát opatrnosti. Z hmyzu zde byl nalezeny především některé vzácné druhy motýlů. 
Památka je volně přístupná s podmínkou nepoškozování území.