Luční (Národní přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1988 na ploše 1,45 ha. Území je tvořeno hrází stejnojmenného rybníka, který se nachází v kat. území obce Turovec nedaleko Plané nad Lužnicí. Jedná se o jedno z mála chráněných území v ČR, kde jsou hlavním předmětem ochrany makromycety. Na uvedené hrázi, dlouhé cca 300 m bylo nalezeno již téměř 300 druhů hub, přičemž největší zastoupení mají houby hřibovité - např. hřib medotrpký (Boletus albidus), hřib plavý (Boletus impolitus), hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus) a především chráněný, kriticky ohrožený hřib moravský (Boletus moravicus). Dále se zde nalezl např. kozák skořicový (Leccinum subcinnamomeum), holubinka zlatá (Russula aurata), řada pavučinců (Cortinarius sp.) atd. Lokalita je v současné době silně ohrožena erozní činností vody, kdy došlo k podemletí návodní strany hráze a začínají odumírat zde rostoucí duby. Tím se mění oslunění lokality a zároveň i vodní režim. Za spolupráce AOPK a Rybářství Tábor a.s. je připravován asanační zásah, který má zajistit stabilitu hráze. 
Území je volně přístupné pouze po cestě s tím, že platí zákaz sběru a poškozování plodnic hub a poškozování půdního povrchu v území.