KVĚTEN: Ekotechnické muzeum, Praha

Muzeum pořádá prohlídky podzemní technologie čištění odpadních vod a parní strojovnu s kotelnou. Tvorba a správa sbírky historického hygienického mobiliáře je v současné době utlumena, sbírka parních strojů byla z velké části rozprodána. Expozice historického hygienického mobiliáře je v současné době rozebrána a připravuje se její třetí instalace. Společnost k financování muzejní činnosti a údržby objektu pronajímá prostory ke komerčním účelům, zejména na rauty a natáčení.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekotechnick%C3%A9_museum