Kutiny (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1996 na ploše 0,80 ha. Památka se nachází jižně od obce Hlavatce na břehu rybníka Nový. Jedná se o částečně zamokřenou louku, kde je předmětem ochrany poměrně slabá populace hořepníku lučního (Pneumonanthe vulgaris), všivce bahenního (Pedicularis palustris) a srpice barvířské (Serratula tinctoria). V území byl zjištěn též výskyt chráněného motýla modráska hořcového (Maculinea alcon). Území je pravidelně koseno a je omezován nálet dřevin. 
Památka je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.