Kozlov (Přírodní památka)

Vyhlášena v roce 1990 na ploše 0,59 ha. Území se nachází jihozápadně od obce Třebiště nedaleko samoty s místním názvem Kozlov. Jedná se o mokrou louku vklíněnou do lesa s bohatým porostem prstnantce májového (Dactylorhiza majalis), stařince (starčku) potočního (Senecio rivularis), některých druhů ostřic (Carex sp.), a ojedninělým výskytem kozí brady luční (Tragopogon pratensis). Lokalita musí být opět jako ostatně všechny vstavačové louky pravidelně kosena a udržována mělkým odvodněním v přístupném stavu. Nebezpečí hrozí u druhů expanzních, jež se šíří v důsledku zanedbání péče - především jde o tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), který potlačuje původní společenstva mokrých luk a vytváří místy až monokultury. 
Památka je volně přístupná s podmínkou nepoškozování území.