Kozí vršek (Přírodní památka)

Součást CHKO a BR Třeboňsko.

Vyhlášena r. 1924 na ploše 0,38 ha. Lokalita se nachází na severním okraji obce Vlkov a předmětem ochrany je, či spíše byl, výskyt koniklece jarního (Pulsatilla vernalis), který se zde v minulosti vyskytoval v tisících jedinců. V současnoti jsou zde poslední dvě rostliny, z nichž kvete již pouze jedna a lokalita je v podstatě téměř zaniklá. Důvody zániku nejsou dosud zcela přesně známy, ale zřejmě se bude jednat o komplex podmínek, počínaje spontáním zalesněním původního pastviště s porostem zakrslých borovic, dubů a jalovců a neprováděním zásahů, které by tento proces omezovaly a konče možnou genetickou degradací izolované lokality daného druhu, která způsobila omezenou klíčivost semen a následně zhoršené přežívání populace. Tato lokalita je klasickou ukázkou toho, že o chráněná území je nutno pečovat dle určitého plánu péče, jinak dojde přirozenou sukcesí k jejich zániku. 
Lokalita je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.