Jesení (Přírodní památka)

 Vyhlášena v r. 1990 na výměře 2,27 ha. Území leží severně od komunikace Podolí - Hlasivo v k.ú. obce Ratibořice. Předmětem ochrany je vlhká, místy zrašelinělá louka s velmi bohatým porostem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), kozlíku dvoudoméno (Valeriana dioica), řady ostřic (Carex sp.) a dále s výskytem hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis). Na tento biotop je vázána řada druhů hmyzu, např. motýlů. Lokalitu je nutno pravidelně udržovat sečením o provádět čištění mělkých odvodňovacích struh. Část území se neudržuje z důvodů naprosté nepřístupnosti a podmáčení pozemku. 
Památka je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.