Hroby (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1990 na ploše 0,14 ha. Název území je převzat z názvu sousední obce Hroby ve východní části okresu Tábor. Jedná se o zbytek staré úvozové štětované cesty, kde se nachází porost hořečku českého (Gentianella bohemica), rostoucí v krátkostébelných společenstvech suchých stanovišť. Z dalších druhů lze jmenovat světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), vítod hořký (Polygala amara), zdravínek jarní (Odontites verna), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), protěžec lesní (Omalotheca sylvatica), dětel kaštanový (Chrysaspis spadicea) a další - celkem dosud zjištěno přes 60 druhů rostlin. Hořeček český zde roste v poměrně bohaté populaci několika stovek jedinců. Jeho přežívání však závisí na specifických zásazích do území, které respektují potřeby druhu. V roce 2000 zde byla objevena v rámci inventarizačního průzkumu malá populace kapradinky vratičky měsíční (Botrychium lunaria) - cca 30 ex. 
Památka je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.