Horusická blata (Přírodní rezervace)

Součást CHKO a BR Třeboňsko. 

Byla vyhlášena v r. 1990 na ploše 46,69 ha. Nachází se na západním břehu rybníka Horusický a je tvořena porosty rákosu, zblochanu a vrbovými porosty, jež přechází do přechodového rašeniniště a dále do ostřicové a poté až polokulturní louky. Lokalita je významná jednak botanicky - nalezeny zde byly druhy jako je kotvice plovoucí (Trapa natans), všivec bahenní (Pedicularis palustris) kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a řada ostřic (Carex sp.), jednak zoologicky - entomofauna a ornitofauna. Z ptáků lze jmenovat např. břehouše černoocasého (Limosa limosa), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), chřástala vodního (Rallus aquaticus), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) či vzácně se objevujícího motáka lužního (Circus pygargus). 
Rezervace je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.