Granátová skála (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1940 na ploše 0,14 ha. Tato geologická lokalita se nachází se přímo v městě Tábor na pravém břehu Lužnice u starého mostu na Čelkovice pod kostelem sv. Jakuba. Jedná se o ortorulový migmatický (vyvřelý) masív bohatě prostoupený tmavými českými granáty (jedná se o odrůdu almandin), které jsou poměrně výrazné a velké. Krystaly jsou však samy o sobě rozpadavé a nehodí se na výrobu šperků. Původně byl tento masív mnohem větší, ale úpravou cesty a těžbou jako stavební kámen byl v minulosti tento masív zredukován a zůstal pouze tento jediný balvan. 
Památka je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.