DUBEN: Záchranná stanice pro živočichy Vlašim

Expoziční část stanice je přístupná veřejnosti a slouží nejen k odpočinku, ale především také k osvětě a ekovýchově. Je umístěna v zahradě Podblanického ekocentra v centru Vlašimi, která je koncipována jako návštěvnický okruh vedoucí kolem expozic se zvířaty ČR, jejichž návrat do přírody není možný vzhledem k trvalým následkům utrpěných zranění (vydra říční, rys, krkavcovití ptáci, dravci, sovy, čápi, a další). Zahrada je dále obohacena o výstavu ptačích budek, domečků pro hmyz, nástrah číhajících na živočichy v přírodě s radami jak zraňování volně žijících zvířat lze předcházet a dalšími výchovnými prvky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1chrann%C3%A1_stanice_pro_%C5%BEivo%C4%8Dichy_Vla%C5%A1im