Doubí u Žíšova (Přírodní památka)

Zřízena v r. 1956. Je to malý zbytek lužního lesa na levém břehu Lužnice pod městem Veselí n/Lužnicí, který byl v minulosti periodicky zaplavován. Dokladem o tom jsou i zbytky tůní v okolí, které se dosud zachovaly. Porost je tvořen převážně dubem letním (Quercus robur) s příměsí břízy bělokoré (Betula pendula), břízy pýřité (Betula pubescens) a topolu osiky (Populus tremula). V podrostu je možno spatřit v časném jaru ohroženou sněženku předjarní (Galanthus nivalis) a od zač. července též ojedinělé rostliny jiného ohroženého druhu - lilie zlatohlavé (Lilium martagon). V minulosti zde byl zaznamenán také výskyt silně ohroženého hvozdíku pyšného (Dianthus superbus) a kosatce sibiřského (Iris sibirica), v současnosti však bohužel zde již tyto druhy chybí. 
Památka je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.