Chýnovská jeskyně (Národní přírodní památka)

Vyhlášena r. 1949 na výměře 0,9 ha (pozemek u vstupu do jeskyně). Předmětem ochrany je jeskyně vytvořená v dolomitickém vápenci zbarveném sloučeninami železa a manganu a s vložkami amfibolitů. Jeskyně byla objevena v r. 1863 Vojtěchem Rytířem. Lokalita je velmi zajímavá geologickou stavbou a výskytem vzácných minerálů. V nedávné minulosti byl celý prostor jeskyně vyčištěn a zrestaurováno osvětlení, čímž vynikla nádherná barevná výzdoba této jeskyně, které zcela chybí krápníky. Unikátnost jeskyně spočívá právě v prostředí, ve kterém se vytvořila, tj. v dolomitických vápencích (čili mramorech). Ty jsou tvrdší něž čistý vápenec a pomaleji se rozpouštějí. Proto nevznikají krápníky, ale tento "nedostatek" je plně kompenzován barevností stěn a jejich morfologickým utvářením. V jeskyni je řada "obřích hrnců" vzniklých činností vodních vírů (mezi nejkrásnější patří např. "Purkyňovo oko") či různě vymodelovaných útvarů, nazvaných dle tvaru např. "Drak", "Záhořovo lože" apod.. Nejníže položené místo v přístupné části jekyně je tzv. Purkyňovo jezírko, které leží 45 metrů pod povrchem. Barevně nejkrásnější prostor v jeskyni se nazývá "kaple sv. Vojtěcha". Správa tohoto území spadá pod Správu jeskyní ČR při Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chýnovské jeskyně, která zajišťuje jak management, tak i průvodcovskou činnost. Majetkoprávní vztahy ohledně vlastnictví jeskyně byly na konci r. 2000 konečně dořešeny a vlastníkem jeskyně je na základě soudního rozhodnutí ČR. 
Přístup do jeskyně je povolen na základě návštěvního řádu. Doba provozu je řízena Správou Chýnovské jeskyně.