Černýšovické jalovce (Přírodní památka)

Památka byla vyhlášena v r. 1988 na ploše 1,16 ha. Leží vpravo od komunikace Černýšovice - Bechyňská Smoleč. Je tvořena prolukou v pruhu lesa, která vznikla v důsledku vedení VN elektrické energie. V této proluce roste silná populace sloupovité formy jalovce obecného (Juniperus comunis). V okrajových partiích se nachází jalovec v podrostu lesa dosud v klasické "rozklesané" podobě. Území je silně zabuřeňováno v důsledku splachu živin z okolních polí. Jednou z nejvhodnějších forem ochrany jalovcových ploch je pastva ovcí, která zde je však problematická z důvodu odlehlosti území a jeho zamokření. Jalovce se na otevřené ploše velmi špatně rozmnožují v důsledku výše zmíněného zabuřenění. Jediná obnova je zaznamenána pouze na plochách, kde byly v minulosti páleny náletové dřeviny v rámci managementu tohoto území. Byla snaha omezit zabuřenění výsadbou borovice lesní, která by následně po uchycení rostlinek jalovce byla odstraněna, tento záměr se však pro značné zamokření nezdařil a proto je záměr pokusit se obnovovat porost jalovců "výsevem jalovčinek" do ploch po pálení vysekané buřeně. 
Památka je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.