Černická obora (Přírodní památka)

Byla vyhlášena v r. 1933 a její výměra činí 8,86 ha. Nachází se u loveckého zámečku a bývalé hájenky (dnes zázemí golfového hřiště) Černice nedaleko Sudoměřic u Bechyně. Je to patrně nejstarší chráněné území v okrese Tábor, neboť bylo chráněno vlastníkem pozemku již od r. 1880. Jedná se o starý porost borovice lesní (Pinus silvestris), dubu letního (Quercus robur) a jedle bělokoré (Abies alba) s bohatým podrostem habru obecného (Carpinus betulus) v jižní části území. Památka je součástí přírodního parku stejného názvu. Lokalita je zajímavá především z entomologického hlediska - řád dvoukřídlí a brouci. Z tohoto důvodu je zde minimálně odstraňováno staré dřevo z padlých stromů. V současné době jsou již porosty borovice lesní přestárlé a napadené ohňovcem. Jejich obnova je silně problematická, neboť přestávají plodit a případný sběr osiva je již znemožněn stavem stromů.
Pozemek je v soukromém vlastnictví a přístup je pouze po lesní účelové komunikaci.