1. října 2011 --- přírodovědná soutěž Poznej a chraň, Harrachovka, Tábor