Informace pro rodiče

Oddíly Mladých ochránců přírody. Důvěrně nazývané MOPíci fungují při základních organizacích ČSOP po celé republice. Jejich společným znakem je kladný vztah k přírodě. Činnost mají pestrou a záběr široký. Nejčastěji se s nimi ale setkáte na výpravách do přírody.Více o nich na https://www.mopici.cz/

 

Co může dítko získat členstvím v ČSOP

  • zázemí největší neziskové organizace zabývající se ochranou přírody v ČR,
  • šanci aktivně ovlivňovat stav naší přírody a krajiny,
  • dobrý pocit, že podporujete organizaci, za kterou je vidět kus konkrétní práce,

... a v neposlední řadě kontakt s mnoha lidmi po celé republice se stejným či podobnými zájmem

 

Pro registraci dítka v oddíle Škopíček je nutné vyplnil přihlášku a zaplatit členský příspěvek ve výši 300,- Kč, z kterého bude uhrazena registrace dítka u Českého svazu ochránců přírody a pokryto materiální zajištění kroužku během roku (materiály atp.)