POZNEJ A CHRAŇ 

 • Kdy: ...
 • Kde: vodácké tábořiště Harrachovka a okolí (viz mapa)

 • Soutěžní kategorie: Kategorie "Nejmladší+Mladší" (mají stejnou trasu a témata, otázky se liší obtížností podle kategorie) a "Starší" .
 • S sebou: oblečení a obuv vhodnou do terénu a odpovídající počasí, psasí potřeby, svačinu, drobné kapesné (restaurace bude otevřena)

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 • Nejmladší - 3. až 5. ročník základní školy
 • Mlaší - 6. a 7. ročník základní školy, prima a sekunda gymnázií
 • Starší - 8. a 9. ročník základní školy, tercie a kvarta gymnázií

 

TÉMATA PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

Soutěžní kategorie „Nejmladší“ (3. až 5. ročník ZŠ) a „Mladší“ (6. a 7. ročník ZŠ, prima a sekunda víceletých gymnázií). Témata pro tyto kategorie jsou společná, lišící se obtížností otázek:

 • ....

Soutěžní kategorie „Starší“ (8. a 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta víceletých gymnázií). Témata:

 • .....

Součástí soutěže je praktická část založená na poznávání rostlin, živočichů, hornin a nerostů. V speciální části soutěže bude připraveno stanoviště s úkolem souvisejícím s některým z výše uvedených témat. 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 1. Posláním soutěže je popularizovat témata ekologie a ochrany přírody a krom toho je cílem soutěže dát žákům možnost porovnání svých z nalostí z přírodních věd, krom toho je cílem soutěže.

 2. Soutež je určena žákům základních škol a odpovídajícím ročníků víceletých gymnázií. 

 3. Soutěží se ve 2 až 3 členných hlídkách. Žák může soutěžit v kategorii vyšší než je odpovídající kategorie jeho ročníku, nikoliv naopak.

 4. Soutěžící soutěží v kateogoriích podle jejich aktuálního ročníku studia:

  1. kategorie Nejmladší - žáci 3. a 5. ročníků základních škol;

  2. kategorie Mladší - žáci 6. a 7. ročníků základních škol, prim a sekund gymnázií;

  3. kategorie Starší - žáci 8. a 9. ročníků základní škol, tercií a kvart gymnázií.

 5. Každá hlídka se musí registrovat u rozhodčího soutěže prostřednictvím vyplněného Startovního lístku, oproti němu pak hlídka obdrží Soutěžní kartu, do které bude zaznamávat svoje odpovědi. 

 6. Soutěž se skládá z:

  1. teoretické části - 25 otázek vázaných k tématům aktuálního ročníku soutěže;

  2. praktické části - stanoviště s ponáváním přírodnin: rostlin, živočichů, hornin a minerálů;

  3. speciální části - praktické stanoviště vázané k některému z  témat aktuálního ročníku soutěže.

 7. Každá kategorie má 5 tématickýh okruhů zvolených pro aktuální ročník. Kategorie Nejmladší a Mladší mají společná témata, liší se však obtížnost otázek na trati. Kategorie Starší má vlastní okruhy otázek. 

 8. Na otázky na trati je možnost vybírat odpovědi ze čtyř možností (varianty a - d) + možnosti "žádná odpověď není správná" (varianta e

 9. Trasy jendotlivých kategorií jsou značeny fáborky  a otázky jsou označeny barvou dané kategorie. 

 10. Soutežní hlídky se na trati chovají v duchu fair play - hlídky si vzájemně neradí a ani neškodí (strhávání fáborků, strhávání nebo schovávání zadání otázek apod.). Prokázaná neférová činnost během soutěže bude řešena vyřazením hlídky ze soutěže.

 11. Po návratu z trasy hlídka okamžitě odevzdává Soutěžní kartu rozhodčímu.

 12. Výsledné pořadí hlídek je podle součtu bodů získaných z teoretické, praktické a speciální části soutěže. Čas strávený na trati nehraje roli a není zahrnut do celkového pořadí. 

 13. V případě rovnosti bodů na prvních pěti místech, rozhoduje počet bodů získaný v tzv. rozstřelu z praktické části soutěže (tj. z poznávání přírodnin).

 14. Hlídka má možnost stěžovat si na průběh soutěže u rozhodčího během odevzdávání Soutěžních karet z trati, pozdější stížnosti mohou být řešeny prostřednictvím doporovodu (učitele nebo rodiče). 

 15. Výsledkové listiny ze soutěže budou vyvěšeny na webu 5. základní organizace ČSOP - https://5zo-csop.webnode.cz