DESATERO CHOVÁNÍ V LESE

11.05.2013 17:59
  1. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!
  2. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
  3. Lesní plody mlsej a i zvěři je dopřej!
  4. Na kole a běžkách po značených stezkách a cestách!
  5. Mimo vyznačené stezky choď vždy jen pěšky
  6. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš být ohrožený!
  7. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
  8. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!
  9. Krásy přírody obdivuj a vždy je ochraňuj!
  10. Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!