AKCE

Tradičně pořádáme akce pro děti z oddílu Škopíček, ale i pro širokou veřejnost. Naše akce mají více než 20ti letou tradici. Mezi nejstarší akce patří Ekochod: Memoriál Josefa Velka a soutěž Poznej a chraň nebo Výtvarná soutěž ke Dni Země

Krom vlastních akcí se také účastníme akcí organizovaných Českým svazem ochránců přírody, jako například akcí v rámci kampaně "Ukliďme svět".

Více o akcích se dozvíte pro rozkliknutí akce v levé menu.